Fueskichelcher (Quarkbällchen)


Fir 20 Quarkbällchen, vum Valérie


250g Quark (weissen Keis)
50 ml Mellech
50 ml Öl
3 Eer
100g Zocker
1P Vanillezucker
1P Backpulver
300g Mehl
Puderzucker
Frittefett

Mehl, Zocker, Vanillezocker an Backpulver vermeschen.
Mellech, Öl an Eer dobaiman, knieden.
Quark duerno drenner hiewen (net mixen).
30 min opgoen loossen.

Fritteuse op 180°, mam leffel Deeg an fett faalen loossen, quarkbällchen geet op an schwemmt uewen, emdreinen bis en iwwerall schein brong as, dran picken fir ze kucken op en duerchgebaak as.
Aus der Fritteuse huelen an direkt vun allen Seiten mam Puderzocker bestreuen.

Am bechten sin se wann se na waarm sin :-)
Gudden Appetit!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire